Turvallisuus plastiikkakirurgiassa

Potilasturvallisuuden standardit

Alla oleva listaus turvallisen plastiikkakirurgian kymmenestä kriteeristä
Lista on laadittu arvovaltaisten kansallisten ja kansainvälisten plastiikkakirurgiyhdistysten suositusten perusteella.
1. Plastiikkakirurgiset toimenpiteet tulee toteuttaa hoitoihin perehtyneen plastiikkakirurgian erikoislääkärin toimesta.
2. Plastiikkakirurginen hoito tulee toteuttaa laadukkaassa sairaalassa, jossa on anestesia ja kirurgilääkäri päivystys.
3. Sairaalan henkilökunnan tulee olla asianmukaisesti koulutettu ja lukumäärältään riittävä.
4. Sairaalan aseptiikan tulee täyttää sille asetetut vaatimukset.
5. Sairaalassa on hyvä laadunvalvonta ja vastuullinen johto.
6. Turvallisen hoidon toteutus edellyttää plastiikkakirurgin ja koko hoitohenkilökunnan jatkuvaa kouluttautumista ja ajan tasalla pysymistä.
7. Ulkomailla suoritetuissa leikkauksissa tulee muistaa, etteivät siellä päde Suomen potilasvakuutus tai lait. Myös jatkohoito ja seuranta toimenpiteen jälkeen tulee olla järjestetty asianmukaisesti.
8. Jokaisen hoitoon hakeutuvan asiakkaan tulisi tavata hoitava lääkäri hyvissä ajoin ennen leikkausta.
9. Leikkauspäätöksen jälkeen potilaalla tulisi olla riittävästi miettimisaikaa ennen leikkaukseen hakeutumista (suositus on vähintään viikko).
10. Kommunikaatiokiele asiakkaan ja lääkärin / sairaaalahenkilökunnan välillä tulisi olla yhteinen.