Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus

Esteettisessä plastiikkakirurgiassa laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat.
Plastiikkakirurgisessa leikkauksessa potilasturvallisuus on aina ylin tavoitteemme.
KRITEERIT POTILASTURVALLISUUDESSA
Hyvän ja onnistuneen leikkauksen tärkeitä kriteereitä ovat ammattitaitoinen ja kokenut plastiikkakirurgi, korkealaatuinen sairaala ja riittävästi hyvin koulutettua henkilökuntaa.
Kaikki vaativat leikkaukset suoritamme hyvin varustetuissa sairaaloissa, Helsingin Sairaala Mehiläisessä, Bulevardin Klinikassa tai Terveystalo Kampissa, jotka ovat myös yhteistyökumppaneitamme.
Sairaaloissa on päivystysvalmius ja parhaat edellytykset asianmukaiselle ja turvalliselle hoidolle.
Paras tae potilasturvallisuudelle on kokeneen plastiikkakirurgin ammattitaidolla ja kokemuksella suoritettu toimenpide laadukkaassa sairaalassa tai klinikassa.
Potilas on informoitava mahdollisista leikkauksiin liittyvistä komplikaatioista.
Asiakkaan hyvä tieto ja ymmärrys toimenpiteestä, jälkihoidosta ja toipumisesta ovat potilastyytyväisyyden tae.
HOIDON SUUNNITTELU
Hoidon suunnittelussa on tärkeää, että sen suorittaa leikkaava plastiikkakirurgi.
Hän huomio potilaan yksilölliset anatomiset seikat ja erityispiirteet parhaalla tavalla – ei ulkopuolinen konsultti.
Hoitotoimenpiteeseen liittyvät lääketieteelliset riskit kartoitetaan ja selostetaan vastaanottokäynnin yhteydessä.
Lähtökohtana on mahdollisimman luonnollinen ja asiakkaalle turvallinen lopputulos.
Kaikkia potilaan toivomia toimenpiteitä ei aina voida toteuttaa esimerkiksi epärealististen odotusten tai muun syyn vuoksi.
Tupakointi usein huonontaa ja vaarantaa parantumisprosessia ja lopputulosta.
Hoidon huolellinen suunnittelu on potilasturvallisuuden kannalta mrkittävä tekijä.
KUSTANNUKSET
Hoitotoimenpiteet tulisi suunnitella yksilöllisesti ottaen huomioon potilaan anatomiset erikoispiirteet ja toiveet.
Konsultaation aikana tulee täsmentää suunnitelma, toimenpidekokonaisuus ja hoidon tarkat kustannukset yhdessä asiakkaan kanssa.
Kustannusarvioon vaikuttavat mm. anestesiamuoto, potilaan lähtötilanne, hoidetun alueen laajuus jne.
Puhtaasti esteettinen kirurgia on arvonlisäveronalaista (alv 24 %).
Käytämme CE- tai FDA-merkittyjä tarvikkeita ja laajasti hoitoon hyväksyttyjä tuotteita. Ostamme tuotteet luotettavilta maahantuojilta ja suurin osa tuotteista on valmistettu Euroopassa ja jotkut Yhdysvalloissa.
Kustannuksia nostavat nykyaikainen hyvin varustettu leikkaussali, korkeasti koulutettu henkilökunta sekä käytettävien tarvikkeiden korkea laatu.
RISKIT JA KOMPLIKAATIOT
Kaikkeen kirurgiaan liittyy komplikaatioiden riski.
Hyvin toteutetussa plastiikkakirurgisessa toimenpiteessä vakavat komplikaatiot ovat harvinaisia.
Ongelman ilmaantuessa on tärkeää ottaa välittömästi yhteyttä hoitavaan kirurgiin tai hoitoyksikköön riippumatta vuorokauden ajankohdasta.
Esteettisessä kirurgiassa eräs yleinen ”komplikaatio” on asiakkaan tyytymättömyys lopputulokseen.
Potilaalla saattaa olla epärealistinen hoidon lopputuloksesta.
Täydellisyyttä vaativaa asiakasta ei tule hoitaa leikkauksella, ellei hänen odotuksensa ole realistiset.
Plastiikkakirurgialla ei hoideta potilaan psyykettä. Mielenterveys ongelmista kärsivää ei tule missään tapauksessa leikata, kun kyseisen tilanteen tunnistaa.
LOPPUTULOS
Esteettisessä kirurgiassa lopputulokset riippuvat kirurgin ammattitaidosta.
Tulokseen vaikuttavat potilaan yksilölliset anatomiset ja perinnölliset seikat.
Hyvin suoritetussa leikkauksessa arvet ovat lähes huomaamattomia ja lopputulos on luonnollisen tasapainoinen. Arven liikakasvuun taipuvaisilla potilailla arvet saattavat jäädä haittaaviksi ja näkyviksi.
Jälkihoito-ohjeiden merkitys on lopputuloksen kannalta tärkeä. Ohjeita tulee noudattaa.
Mahdollisesta uusintatoimenpiteestä, arpien korjauksesta tai trimmauksista saat konsultaatiokäynnin yhteydessä suullista ja kirjallista tietoa.
Välittömät komplikaatiot pyrimme hoitamaan kustannusarvion puitteissa.
Plastiikkakirurgia Dietzin leikkauspotilas saa kirjallisen informaatiopaketin, jossa on mainittu yleisimmät ongelmat ja komplikaatiot.
ESTEETTINEN PLASTIIKKAKIRURGINEN YHDISTYS
Valitsemalla kirurgiksesi Suomen Esteettiset Plastiikkakirurgit yhdistyksen (SYP) ja Kansainvälisen Esteetisen Plastiikkakirurgisen Yhdistyksen (ISAPS) jäsenen varmistat, että kirurgisi erikoisosaamisalue on juuri esteettinen kirurgia.
ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) on Kansainvälinen esteettisen plastiikkakirurgian yhdistys, joka valvoo esteettisen plastiikkakirurgian koulutustasoa ja laatua maailmalla.
Yhdistyksen tavoite on turvallinen ja ammattitaitoinen plastiikkakirurgia kautta maailman.
SUOSITTELEMME SEURAAVIA SIVUJA
http://www.isaps.org/patient-safety.html