Kauneus

Kauneus

Kauneus on abstrakti käsite,  jota on yritetty selittää jo antiikin ajoista lähtien. Monet kuuluisat filosofit, taiteilijat ja tiedemiehet ovat vuosisatojen aikana pyrkineet määrittelemään kauneuden käsitettä. Kauneus on sinänsä positiivinen arvo ja vaikuttaja ihmiselämässä. Kauneus saa ihmiset liikkeelle, se saa talouselämän pyörimään. Kulttuuri ja taideperintömme perustuu suuressa osin kauneuteen. Ihmiskunnan luomukset, kaupungit, rakennukset, lääketiede, kosmetiikka, muoti ja monet muut ihmiskunnan aktiviteeteista perustuvat suurelta osin kauneuden tavoitteluun tai kauneuden luomiseen.
Voidaan todeta, että kauneus pyörittää käsittämättömän suurta ja monihaaraista talousmaailmaa sekä on keskeisessä asemassa ihmisen olemisessa.

Kauneus on oikeat mittasuhteet ja symmetria

Estetiikka tutkii kauneutta ja taidetta, joilla on monimuotoinen suhde toisiinsa. Kauneutta on pyritty selittämään ja määrittelemään tieteellisesti ja matemaattisesti erilaisilla kaavoilla ja mittasuhteiden analyysilla. Mieltymyksemme ihmisen ulkoisiin piirteisiin tai esineen ulkonäköön kasvaa, jos kyseinen henkilö tai esine on symmetrinen ja sillä on oikeat mittasuhteet.
Harmonia on kaunista. Symmetria, sulavat linjat, tasapainoiset mittasuhteet ja muut harmoniset piirteet ovat kauniita. Oikeat mittasuhteet viehättävät ihmisen silmää. Luonnossa ihmisen mieltämät kauniit mittasuhteet esiintyvät monessa kohtaa.

Kultainen leikkaus

Kun pyritään määrittelemään kaunista, puhutaan myös oikeista mittasuhteista. Tiettyjen mittasuhteiden omaavat kasvot, vartalo, esineet, taideteokset ja arkitehtuuri mielletään ”kauniiksi”. Näissä muodoissa esiintyy usein ns. ”kultainen leikkaus”.
Luonto rakentuu monesti tiettyjen sääntöjen mukaan ja yksi erittäin mielenkiintoinen ilmiö on fii (φ). Tämä fii on kultainen leikkaus, eli kultainen suhde. Termi ”kultainen leikkaus” tulee saksalaisesta termistä ”der goldener Schnitt”. Englannin kielessä puhutaan termeistä ”the golden ratio” tai ”devine proportion”.
Wikipediassa on seuraava määritelmä kultaisesta leikkauksesta:
”Kultainen leikkaus on kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa sommittelun perussääntöjä. Muodot, joissa esiintyy kultainen leikkaus, koetaan yleisesti esteettisesti miellyttäviksi. Keskimäärin miellyttävimpinä pidetään sellaisia ihmiskasvoja tai ruumiinrakennetta, joiden suhteet vastaavat kultaista leikkausta parhaiten.
Kultainen leikkaus esiintyy usein jo antiikin Kreikan arkkitehtuurissa. Esimerkiksi Ateenan Parthenonin korkeuden ja sen päädyn pituuden suhde on suurella tarkkuudella kultainen leikkaus.”
Kultaisen leikkauksen suhde on matemaattisesti laskettuna 1:1,618. Tämä on siis suhde, jonka ihmisen silmä kokee ”kauniina”. Esimerkkinä tästä ovat naisen huulet, joiden kokosuhde tulisi olla ylähuulen ja alahuulen osalta 1:1618, eli ylähuuli on hieman alahuulta pienempi. Mutta kauneus on vielä paljon muuta. Kauneus on opittua, kauneus on harmoniaa, se symmetrisyyttä ja se on vaiston varaista ja opittua.

Kauneusihanteet

Kauneusihanteet ovat kulttuurisidonnaisia ja opittuja. Muoti muuttuu jatkuvasti ja samalla muuttuvat myös kauneusihanteet.
Kauneuskäsite vaihtelee eri kulttuurien ja yhteisöjen välillä, samoin tapahtuu eri historian aikakausina, jolloin käsite kauneudesta ja muodista muuttuvat.
Kauneus ja kauneusihanteet ovat aina olleet talouden moottori.
Sanotaan myös, että ”kauneus on katsojan silmässä”. Ei ole yhtä ainutta kaunista ja se riippuu asenteesta ja näkemyksistä.
Ihmisessä kauneus määrittyy myös geneettiseltä pohjalta. Hedelmällisyyttä ennustavat tai määrittävät fysiologiset ominaisuudet ovat niitä, joita pidetään yleisesti kauniina.
Naisilla estrogeenin vaikutukset, mm. pieni nenä, kapea leuka, tiimalasimuodot, suuret silmät, symmetriset kasvonpiirteet.
Miehillä taas testosteronin aikaansaannokset, kulmikkaan symmetriset kasvot, lihakset ja vähärasvaisuus sekä atleettisuus.